22
چهار شنبه 8 آبان 1398
شماره 7794
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

معاون‌رئیس‌جمهور: فرار مغزها سازماندهی شده است

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: بحث فرار مغزها از آن کلاه‌های گشادی است که سرکشور گذاشته‌اند.
ویژه
رأی صادره شعبه 37 دیوان عدالت اداری که با دقت کافی صادر شده بود پایان ماجرا نبود.

آرزو برای‌آب

روایتی از زندگی زنان روستایی در استان سیستان‌و‌بلوچستان که آب را از کیلومترها آن سوتر و گودال‌ها به خانه می‌رسانند و همه امیدشان به باران است
به‌طور معمول جمع‌آوری آب در روستاهای منطقه بلوچستان برعهده زنان و دختربچه‌هایی است که برای ادامه زندگی مجبورند خیلی زود بزرگ شوند و مسئولیت تامین آب شرب خانه با آنهاست.