۱۹میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه ۱۹ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند بر ضرورت توجه جدی بر احیای بافت‌های فرسوده در لایحه بودجه ۹۸ تأکید کرد.