22
چهار شنبه 23 آبان 1397
شماره 7527
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی اجتماعی کشور، تقویت امید به آینده و تلاش بیشتر برای تحکیم و تقویت اطمینان و امنیت خاطر برای مردم را در حوزه رفع نگرانی‌ها از آسیب‌های اجتماعی، مورد تأکید قرار داد.

داغ بر داغ زلزله

گزارش میدانی همشهری از مناطق زلزله‌زده سرپل‌ذهاب یک سال بعد از زلزله
گزارش
نارین از زلزله وحشت داشت. حکایت بم را بارها از همسایه‌اش شنیده بود. برایش مثل روز روشن بود اگر تقدیر به دست زمین بیفتد، هزاران زنده پا به دنیای مردگان می‌گذارند.