4
شنبه 1 اردیبهشت 1397
شماره 7364
جامعه
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۵
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

باید آستانه تحمل را در جامعه بالا برد

یادداشت
در سال‌های اخیر جامعه ایران به‌شدت در حال تغییر بوده است.
ویژه
به گفته وزیر کار، حقوق بازنشستگان و حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی امسال ۱۹.۵درصد افزایش می‌یابد.
گزارش
انتشار یک ویدئو از برخورد پلیس با دختری در یکی از پارک‌های تهران، بار دیگر گشت ارشاد را به حاشیه برده و اعتراضات مختلفی را در ارتباط با برخورد مأموران گشت ارشاد و پلیس با زنان و دختران به همراه داشت و به بحث اول کشور در فضای مجازی و حقیقی تبدیل شد.

آستانه تحمل جامعه در وضعیت هشدار

گزارش
«واکنش‌های بسیار تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و دعواهایی که در شبکه اجتماعی پیش آمده است در 2روز گذشته به حادثه برخورد مأمور گشت ارشاد با یک دختر جوان»، «دعوا و مشاجره چند نماینده مجلس با وزیر بهداشت و رئیس‌کل بانک مرکزی»