واگذاری 3هزار مسکن به خانواده‌های با 2فرزند معلول

رئیس سازمان بهزیستی کشور از خانه‌دار شدن تمامی معلولان تحت پوشش بهزیستی تا پایان سال 98 خبر داد.