4
دو شنبه 7 اسفند 1396
شماره 7331
جامعه
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۵
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کاهش بودجه سال٩٧ بیمه سلامت

خبر
رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه بودجه سال٩٧ این سازمان در مقایسه با سال٩٦ نسبت به تخصیص 3درصد کاهش یافته است
ویژه
نگاهی به وضعیت نسل جدید بزرگ‌ترین شهرک مسکونی ایران» مواردی را درخصوص وضعیت شهر پرند مطرح نموده است که بسیاری از آنها خلاف واقع است

در جست و جوی امید

همشهری، خلاصه تعدادی از مقالات نخستین روز همایش ملی امید اجتماعی را منتشر می‌کند
گزارش
امید اجتماعی حلقه گمشده‌ای در جامعه امروز ماست؛ موضوعی که می‌تواند به یأس، ناامیدی و حتی گسست‌های اجتماعی منجر شود