22
دو شنبه 9 بهمن 1396
شماره 7309
جامعه
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۵
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با تفکیک جنسیتی دانشگاه فرهنگیان مخالف نیستم

دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان یا همان تربیت معلم سابق که نامش زمانی دانشسرا بوده، این روزها با مشکلات عجیب و البته بزرگی دسته و پنجه نرم می‌کند که مهم‌ترین آنها نداشتن پول است؛
کارتن خواب
برف تهران و خیلی از شهرهای دیگر مرهمی شد بر چندین اتفاق بد و پراضطراب که چندین‌ماه از پس هم می‌آمد و چهره کشور را کدر کرده بود.
گزارش همشهری در مورد یکی از بیمارستان های تخصصی ارتوپدی همزمان با بارش سنگین برف در پایتخت

روز برفی و شکستگی های پرشمار

جبهه هوای سردی که این روزها غرب و شمال کشور را دربرگرفته، اورژان000س بیمارستان‌های کشور را پر از مصدومانی کرده است که فکر نمی‌کردند روزشان را با شکستگی شدید آغاز کنند.