16
شنبه 11 مرداد 1399
شماره 8002
گفتمان
123
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جامعه ایران از خودش عبور می‌کند

گفت‌وگوی همشهری با تقی آزاد ‌ارمکی، جامعه شناس درباره عملکرد دولت و ملت در مواجهه با کرونا
بیماری عالم‌گیر کرونا که متولیان حوزه بهداشت و درمان آن را بزرگ‌ترین تهدید علیه سلامت بشر در دهه‌های اخیر می‌نامند، همپای جان آدمیان، اقتصاد، سیاست و ماهیت جوامع بشری را نیز هدف گرفته و هیچ‌یک از این امور از گزند تأثیرات و پیامدهای آن در امان نمانده‌اند.