18
دو شنبه 13 آبان 1398
شماره 7798
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شکست کپی‌برداری از موفق‌ها

در نیمه‌های دهه30 تأسیس کارخانه‌های نوشابه‌سازی‌ رایج شد و تب ساخت کارخانه‌های نوشابه‌سازی‌ کشور را فرا گرفت، دلیلش هم این بود که هر کسی سراغ این شغل رفته بود، سود زیادی به‌دست آورده بود
احتمال شکست‌خوردن در کدام مشاغل بالاتر است؟

راز بقا در بازار

معمولاً گفته می‌شود که بیش از 50درصد صاحبان مشاغل جدید در طول سال اول فعالیت‌شان شکست می‌خورند اما طبق گزارش سازمان کسب‌وکارهای کوچکSBA این آمار لزوماً درست نیست.