18
چهار شنبه 8 آبان 1398
شماره 7794
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

به‌ رنگ سیاست

سینمای ایران در ادوار مختلف چه تصویری از سیاست ارائه کرده است؟
در روزهایی که «ماجرای نیمروز2: ردخون» بیشتر از بقیه فیلم‌های روی پرده فروخته، «آشغال‌های دوست‌داشتنی» هم به شبکه نمایش خانگی آمده است.