پرداخت خسارت غیرمجازها تمامی ندارد

به گفته سخنگوی دولت تاکنون 35هزار میلیارد تومان به مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز پرداخت شده است
یک سال بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 10هزار میلیارد تومان نقدینگی به مالباختگان مؤسسات مالی، این بار سخنگوی دولت از پرداخت 35هزار میلیارد تومان پول به مالباختگان خبرداد.