دریافت سکه با گواهی سپرده

فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا برای تحویل در اردیبهشت‌ماه1397 و از‌طریق گواهی سپرده سکه طلا از امروز آغاز می‌شود