جزئیات عرضه نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سینما در بورس

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی: با همکاری بورس برای نخستین‌بار امکان «سرمایه‌‌گذاری جسورانه» در سینما فراهم می‌شود
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با تشریح رویکردهای جدید اقتصادی در صنعت سینما