20
سه شنبه 17 تیر 1399
شماره 7981
سینما
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پدر از چشم پسر، پسر از چشم پدر

روایت کن و جیم لوچ از 5دهه فیلمسازی و فعالیت سیاسی
«ال هریسون» از روزنامه ایندیپندنت اخیرا گپ‌و‌گفت جالبی با کن لوچ و پسرش جیم انجام داده است.