20
شنبه 7 تیر 1399
شماره 7972
سینما
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برادران سینمایی – 3

حرفه ایتالیایی

مروری بر سینمای برادران تاویانی
برادران تاویانی که در ایران نام‌های شناخته شده‌ای هستند، کارشان را با ساخت مستند در اواخر دهه‌50 میلادی شروع کردند.