بازنگری دستمزد کارگران منتفی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه دولت قول داده است در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بازنگری کند، گفت: شورای‌عالی کار طبق قانون مکلف است سالانه نسبت به افزایش آیتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شده و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.