آرامش دلار درکنار روزنه‌های امید

قیمت هر دلار آمریکا دیروز تا سطح 13هزارو 300تومان نزول کرد
با افزایش امیدواری نسبت به کاهش تنش‌های سیاسی قیمت دلار دیروز هم با کاهش مواجه شد.