نوبت جایگزینی به‌خودروهای تولید مشترک سایپا رسید

«مشتریانی که برای خرید محصولات خانواده تندر90و ساندروی سایپا اقدام کرده‌اند می‌توانند به جای این خودروها یک دستگاه خودروی تیبا و یک دستگاه خودروی پراید با 2 مبنای متفاوت محاسبه قیمت مصوب دریافت کنند».