احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «احتمال دونرخی‌شدن بنزین و سهمیه‌بندی وجود دارد»، گفت: درصورتی که مصرف بنزین کاهش پیدا نکند و یا از ناحیه تحریم‌ها تحت فشار قرار گیریم، بنزین دو نرخی شده و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود که قیمت جدید را هم وزارت نفت تعیین خواهد کرد.