استعفا در حمایت از زنان دوچرخه‌سوار

اعضای هیأت دوچرخه‌سواری سبزوار در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان استعفا کردند
اعضای هیأت دوچرخه‌سواری سبزوار استعفا کردند.