برای استقلال بد است که دنبال سهمیه باشد

باقری: مجیدی از‌خودگذشتگی کرد و باید در استقلال بماند
در روزهایی که پرسپولیس برای چهارمین فصل متوالی قهرمان شده، استقلال حتی برای رسیدن به آسیا هم به مشکل خورده و روی دور ناکامی گام برمی‌دارد.