تقسیم ورزش خراسان جنوبی به قبل و بعد از سفر وزیر ورزش!

کانال تلگرامی وزارت ورزش و جوانان، چند روز پس از آنکه از وزیر و معاونانش به‌دلیل سفرهای استانی در زمان کرونا انتقاد شد، با انتشار چند فریم عکس از بازی فوتبال در یک زمین چمن مصنوعی تیتر زد: آثار سفر وزیر ورزش و جوانان به خراسان جنوبی!