19
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
جهان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کیوسک
انتخابات آمریکا
شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین در شمال غرب آمریکا شاهد روزهایی تاریخی است؛ روزهایی که شاید بر سرنوشت یکی از حساس‌ترین رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تأثیرگذار باشد.

موج جهانی بازگشت به مدرسه در سال کرونا

1/5میلیارد دانش‌آموز با بازگشایی مدارس در سراسر جهان، بار دیگر سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند
گزارش
9‌ماه پس از شیوع ویروس جان‌سخت‌ کرونا در جهان، کشورها مجبور به پذیرش هم‌زیستی با آن شده‌اند و پس از گشایش کسب‌وکار‌ها، اکنون نوبت به حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس رسیده تا رفته رفته زندگی به جوامع باز گردد.