اتحاد چین و ایران علیه آمریکا

حدود یک‌ماه پیش، ایران اعلام کرد که در حال مذاکره با چین بر سر توافقی 25ساله است که محورهای اصلی آن تجارت، انرژی، زیرساخت‌ها، ارتباطات و حتی همکاری‌های نظامی است.