تجسس درشبکه‌های اجتماعی، شرط صدور ویزای آمریکا

آمریکا با تغییر قوانین مهاجرتی خود، از تمامی درخواست‌کنندگان ویزای این کشور می‌خواهد که جزئیات فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را ارائه دهند.