بحران آب در هند، قوی‌تر از تنش‌های سیاسی

انتخابات هند که طولانی‌ترین و عظیم‌ترین انتخابات در بزرگ‌ترین دمکراسی دنیا لقب گرفته، سرانجام با پیروزی چشمگیر نخست‌وزیر و حزب حاکم به پایان رسید، اما بحران‌هایی که هند با آن روبه‌روست، همچنان باقی است.