23
چهار شنبه 23 آبان 1397
شماره 7527
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مأموریت ناکام غزه، به درگیری‌های گسترده منجر شد
خاورمیانه
تصاویر منتشر‌شده از خیابان‌های غزه در صبح روز گذشته بیانگر فضای مملو از ترس و وحشت موجود در این شهر، بعد از بمباران‌های طولانی جنگنده‌های اسرائیلی بود

دروغ آمریکایی

کشمکش رسانه‌های آمریکایی با وزیرخارجه این کشوردرباره دروغ او برسرتحریم ایران، ادامه دارد
گزارش
ادعاهای نادرست مایک پمپئو درباره تداوم دسترسی مردم ایران به دارو و مواد غذایی در شرایط تحریم، جو سنگینی علیه او در رسانه‌ها به راه انداخته است و برخی‌ عملا او را به دروغگویی متهم می‌کنند.