کینه مبارک از آمریکایی‌ها

حسنی مبارک، رئیس‌جمهور برکنارشده مصر در فایل صوتی، آمریکایی‌ها را به برنامه‌ریزی برای انقلاب سال2011 مصر متهم کرد.