شادگان بی‌نشان از شادی

تالاب‌‌های خوزستان زیر گردو غبار نفس می‌کشند
سال96 هم مشابه سال‌های پیش، در حالی گذشت که خوزستان در گردوغبار گم شد و بسیاری به جای عکس پروفایل‌های خود در شبکه‌‌های مجازی، نقشه ایران را گذاشتند که در آن خوزستان و به‌ویژه اهواز با رگه‌ای از گردوغبار پوشیده شده بود.