10
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
ایرانشهر
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

امتحان کرونا در مدرسه

خبرنگاران همشهری در استان‌های مختلف از حال و هوای بازگشایی مدارس در شهرهای کشور گزارش می‌دهند
گزارش
بوی ماه مدرسه امسال از نیمه شهریور آغاز شد. اما امسال بازگشایی مدارس غصه عجیبی دارد.