10
چهار شنبه 1 مرداد 1399
شماره 7994
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تجارت نیمه جان در مناطق آزاد

موج ساخت‌وساز مراکز تجاری در مناطق آزاد طی چند سال اخیر رو به افول گذاشته و برخی واحدهای آنها حتی بدون یک روز فعالیت با قیمت‌های نازل به فروش می‌رسند
گزارش
مناطق آزاد طی سه دهه گذشته به دلیل پویایی فعالیت‌های اقتصادی با سرریز سرمایه‌گذاران و اوج ساخت‌وساز پاساژها روبه‌رو شد. پویایی که البته قرار بود منافعش را علاوه بر سرمایه‌گذاران، جوامع محلی شهرهای این مناطق هم به واسطه حضور گردشگران و خریداران ببرند.