برداشت پنبه از مزارع باغوکناره گلستان

حدفاصل جاده باغوکناره تا قره‌سوی مزارع پنبه زیاد است وکشاورزان این منطقه از باغوکناره می‌آیند.