17 هزار سلاح غیرمجاز در همدان

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در استان همدان بیش از 17 هزار قبضه سلاح غیرمجاز وجود دارد.