کوتاه از استان‌ها

مرتفع‌ترین تل‌سیژ جهان در سرعین/ سرمایه‌گذاران ایتالیایی و چینی در یزد