قاب ایران

گالشی‌ها که در زبان محلی به معنی دامدار یا چوپان است یکی از اقوام استان گیلان هستند که برای به‌دست آوردن چراگاه های سرسبز در فصل گرما به ارتفاعات و در فصل سرما به پایین دست ها کوچ می کنند.