16
جمعه 27 تیر 1399
شماره 7990
سبک زندگی
123
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
NGOs سازمان‌های مردم‌نهاد طیف وسیعی از نهادهای مدنی غیردولتی را در برمی‌گیرند که از سوی مردم شکل یافته‌اند و با مشارکت و همکاری آنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. امروزه سمن‌های متعددی با موضوعات و زمینه‌های متنوع در سطح محلی، ملی و بین‌المللی در سراسر جهان به فعالیت می‌پردازند.
چند ماهی است که شیوع ویروس کرونا همه را درگیر کرده و بسیاری از جنبه‌های زندگی را مختل کرده است.
مسئولیت‌پذیری و حفظ آرامش جامعه در مواقع بحران

سلامت همه آفاق در سلامت توست

گزارش
اگر قبول داشته باشیم در این دنیا هر کسی مسئول کارهای خودش است، بنابراین به جای اینکه مدام درصدد عیب و ایرادگرفتن از دیگران باشیم، کمی هم به کارهای خودمان توجه می‌کنیم.