15
یکشنبه 12 آبان 1398
شماره 7797
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دنیای هیجان‌انگیز زندگی ایرانی برای دانشجویان خارجی در ایران

23 سال پیش برای نخستین بار رشته زبان و ادبیات فارسی برای اتباع بیگانه در دانشگاه علام0ه‌طب0اطب0ای000ی تاسیس شد. پس از آن، دانشگاه‌های دیگری ازجمله شهید بهشتی، الزهرا، شیراز، مشهد و اصفهان این رشته را با همکاری دانشگاه علامه‌طباطبائی تأسیس کردند.

زندگی در سرزمین آریایی

دانشجویان فارسی آموز خارجی در ایران کتاب‌نخواندن، غذاهای خوشمزه، تعارف‌های عجیب و حس کمک به خارجی‌ها را از ویژگی‌های بارز ایرانیان می‌دانند
دانشجویان خارجی در حال تحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی به غذاهای ایرانی علاقه زیادی دارند. چلوکباب و قرمه‌سبزی ازجمله غذاهایی است که خارجی‌ها مشتاق خوردنش هستند اما هیچ‌چیز جای آبگوشت را برای آنها پرنمی‌کند.