11
شنبه 12 اسفند 1396
شماره 7335
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جور دیگر باید دید

دریچه
بار اول او را در پارکینگ کاخ رسانه‌ای جشنواره فجر دیدم. جوانی کنارش ایستاده و برای پیدا کردن راه کمک‌حالش بود.
زندگی مثبت
اغلب مردم براین باورند که بهترین راه جبران کمبودهای تغذیه‌ای قرص‌های رنگارنگ، شربت‌های جورواجور و مکمل‌‌های متفاوت است و مثل نقل و نبات انواع این مکمل‌ها را می‌توانید درهمه خانه‌ها پیدا کنید.

زمان را در دست بگیرید

می‌گویند وقت طلاست. حال  چطور می‌توان این وقت ارزشمند را بدون دردسر مدیریت کرد؟
این روزها چیزی که در این شهر ما زیاد کم می‌آید و شهروندان را به دردسر می‌اندازد،  زمان است.