8
یکشنبه 13 اسفند 1396
شماره 7336
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مهارت‌های نوین مدیریت کسب‌و‌کار

یادداشت
امروزه با پیشرفت علم و دانش و تخصصی‌شدن امور و پیچیدگی فرایندهای صنعتی و تجاری، مهارت‌های جدیدی برای مدیریت کسب‌‌و‌کارها تعریف می‌شود.
عدد خبر

رمزگشایی از معمای اعتراض کارگران گروه ملی فولاد

رئیس‌کل دادگستری خوزستان: از کارگران می‌خواهیم به اعتراض‌ها پایان دهند و با سرمایه‌گذار جدید همکاری کنند
کار
گروه ملی صنعتی فولاد با بدهی 2هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته 500میلیارد تومانی، این روزها شاهد اعتراض کارگرانی است که گفته می‌شود 3‌ماه است حقوق خود را نگرفته‌اند.