8
دو شنبه 7 اسفند 1396
شماره 7331
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدد خبر | مشاغل

عدد خبر
عدد خبر

10 کار آفرینی که جهان را تغییر دادند

در طول تاریخ بشر میلیون‌ها کارآفرین کوچک و بزرگ در مناطق مختلف جهان با تکیه بر پشتکار و استعدادهایشان به بهبود زندگی خود و دیگران کمک کرده‌اند.