8
چهار شنبه 2 اسفند 1396
شماره 7327
مشاغل
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
عدد خبر
عدد خبر

ورود 2/5میلیارد دلار محصولات نساجی از ترکیه

3هزارو 500 واحد‌صنفی طاقه فروش پارچه تعطیل شد
صنایع
واردات بی‌رویه قانونی و قاچاق محصولات نساجی و پوشاک، موافقتنامه‌های تجاری یکطرفه و رکود حاکم بر بازار، موجب فعالیت صنایع نساجی با یک‌سوم ظرفیت، تعطیلی نیمی از واحدهای صنفی طاقه‌فروشان پارچه و تلاش برای ارائه بسته پیشنهادی بخش‌خصوصی برای نجات این صنعت شده است.

مسیر وام‌دهی به خانه‌دارهای شاغل تسهیل شد

میترا شکری: مدتی است کسب و کارهای خانگی، خصوصا آن دست از کارهایی که خانم‌ها انجام می‌دهند
جایگاه نیروی انسانی در دنیای تکنولوژی
در چند سال اخیر نقش نیروی انسانی در رسیدن به اهداف مدنظر سازمان‌ها آنچنان پررنگ بوده که نیروی کار را جزء منابع سازمان و تحت عنوان منابع انسانی محسوب می‌کنند.