تفاهم مترو و قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم

شرکت بهره برداری مترو و معاونت اجتماعی قوه قضاییه در جهت افزایش آگاهی مردم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تفاهمنامه‌ای را امضا کردند.