احتمال بازگشت دوچرخه‌های نارنجی از هفته بعد

در پی خساراتی که در آبان‌ماه به دوچرخه‌های نارنجی ‌رنگ اشتراکی تهران وارد شد، این شرکت باقیمانده دوچرخه‌های خود را از معابر شهری حذف کرد، اما براساس اعلام رسمی شهرداری تهران، یا دوچرخه‌های نارنجی اول هفته آینده به سطح شهر بازمی‌گردد یا شرکت بیدود موظف است ودیعه شهروندان را پرداخت کند و شهرداری اجازه نمی‌دهد خسارتی به مردم وارد شود.