3
دو شنبه 21 آبان 1397
شماره 7525
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
دوره هوای خوب پاییز سرانجام با ثبت نخستین روز آلوده به پایان رسید.
عمرانی
پروژه احداث «تونل و زیرگذر ضربعلی‌زاده» به‌عنوان پروژه برتر انجمن بین‌المللی تونل در سال2018 برگزیده شد.

وزیر یا معاون در بهشت

شورا، فردا شهردار جدید تهران را انتخاب می‌کند
شورا
وزیر و معاونش که سال‌ها در کنار هم، در وزارتخانه مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی مشغول کار بودند، حالا دو رقیب نهایی و اصلی برای شهرداری تهران شده‌اند.