3
چهار شنبه 27 تیر 1397
شماره 7433
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حالا نوبت مردم است

برخورد نزدیک
بعد از آنکه در سال 1976سران کشورهای جهان گرد هم جمع شدند و تصمیم گرفتند تا اداره شهرها را با برنامه‌ریزی پیش ببرند و 20سال بعد امور شهری را با حکومت‌های محلی به پیش بردند، در سال 2016تنها الگوی توسعه شهری را در گرو یک چیز دانستند.
شورا
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری دیروز خود، از پیگیری‌ها برای جلوگیری از تخلفات صورت گرفته پس از ابطال مصوبه برج‌باغ‌ها و بخشنامه شهردار پایتخت به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق 22گانه برای پاسخگویی سریع و یک‌هفته‌ای آنها به تذکر اعضای شورا خبر داد.

شهر را به مردم بسپاریم

شهرداری تهران بر جلب مشارکت عملی مردم در اداره شهر تأکید می‌کند اما این کار در عمل به‌سادگی ممکن نیست
شهر
شهردار پیشین تهران عقیده دارد «بولدوزر»‌ شهرداری اگر نقاط اتصال صحیح برای جلب مشارکت مردم داشته باشد استارت می‌خورد و روشن می‌شود در غیر این صورت گروه بزرگ مدیران و کارکنان باید همچنان برای حرکت دادن، آن‌را «هل» بدهند.