ردپای بهار در شهرهای ایران

نواهای خوش و شاد که آمدن بهار را نوید می‌دهند، بلند شده‌اند. طنین بهارخوانی یا همان نوروزخوانی این روزها در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود و جالب اینکه امسال، کلانشهرها بیشتر از سال‌های گذشته به صف شهرهایی پیوسته‌اند که این رسم دیرینه ایرانی را برگزار می‌کنند.