هشدارها درباره ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها

نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران با حضور متخصصان از دیروز آغاز به‌کار کرد؛ کنفرانسی که بر محورهایی همچون بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در چرخه مدیریت بحران، جلب مشارکت مردم و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی تأکید شد