بعد کووید-‌19، خیابان‌های شهربه پیاده‌راه تبدیل شوند

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از ترسیم شهر بعد از کووید-19 خبر داد و گفت: «جاده بهبودی این بیماری همه‌گیر از خیابان‌های شهر خواهد گذشت.»