07
شنبه 4 مرداد 1399
شماره 7996
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پروانه ساختمانی پلاسکو به‌زودی صادر می‌شود.

500کیلومتر پیاده‌روی استاندارد، پیوسته و ایمن برای تهرانی‌ها

اجرای طرح پیاده‌روهای کامل پایتخت، کلید خورده تا در پایان سال مسیرهایی متصل، بدون‌توقف و مناسب‌سازی‌شده‌، پیش پای عابران پیاده گذاشته شود 60کیلومتر پیاده‌روی مناسب‌سازی‌‌شده، تا پایان مرداد در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد
گزارش
عابران شهرهای ما سال‌هاست که به انزوا کشیده شده و مغلوب تسلط خودروها بر معابر شده‌اند.