7
چهار شنبه 8 آبان 1398
شماره 7794
شهر-۲
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران از اجرای گام نخست طرح کاهش آلودگی پسماندکاپ خبر داد.
مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت با هدف انتقال تجربیات شهرهای سالم از سرای محله «پارک ساعی» بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های شهروندی سراهای محلات، نقش شورایاری‌ها و اقدامات سلامت شهرداری تهران قرار گرفت.
سازمان زیباسازی شهرداری تهران درباره علت تخریب اثر استاد عربشاهی از دیوار بوستان حقانی توضیحاتی داد.

فرصتی برای احیای بافت‌های فرسوده

همشهری ظرفیت‌های نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب طرح ملی مسکن را بررسی می‌کند
اجرای «طرح ملی مسکن» با واگذاری اراضی دولتی و ملی به وزارت راه و شهرسازی وارد فاز جدیدی شد.
PDF چهارشنبه 8 آبان 1398
کوتاه شهر-۲
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران در توییتی به ارائه آماری از تعداد معابر و خیابان‌های تهران اشاره کرد که به نام امام‌ رضاع مزین شده‌اند.